Dodání

Dopravce

dopravcezpůsob dopravyplatba převodemdobírkadoběrečné při dopravě zdarma
Česká pošta balík na poštu 79 Kč 115 Kč 36 Kč
Česká pošta balík do ruky 89 Kč 120 Kč 31 Kč
GLS kurýr 95 Kč 119 Kč 24 Kč

Zboží posíláme vždy v neporušeném, novém balení. Bohužel nemáme žádný vliv na zacházení se zásilkami kurýrem nebo poštou.

  • Poštovní zásilka

   V případě poškození, obraťte se na naše reklamační oddělení:
   e-mail: office@pro-mimiadum.cz

  • Kurýrní zásilka:

   1. Bezpodmínečně zkontrolujte zásilku v přítomnosti kurýra. Kurýr má na Vaši obsluhu 15 minut a nemůže omlouvat se nedostatkem času.
   2. V případě neshody, včetně škody na zboží, napište protokol poškození ve dvou vyhotoveních. Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři GLS.
   3. Věnujte zvláštní pozornost aby na protokolu kurýr uvedl pravdivě poškození obalu (je třeba vzít v úvahu veškeré i nepatrné stopy na balíku, protože se často stává, že po těžkém úderu zůstává jen malá stopa na balíku a spotřebič je vážně poškozen). Kurýr by měl pravdivě poznamenat, že firemní páska byla v pořádku, balení byla nové, byla nálepka NST, zboží uvnitř obalu bylo zabezpečené.
   4. Kurýr kopie protokolu bere s sebou a druhy je povinen nechat u Vás. Protokol balíte společně se zbožím. Pokud kurýr nezanechal kopii nemáme možnost uplatnění nároku na odškodnění od kurýrní služby
   5. Pokud kurýr odjel a zjistíte poškození zboží, prosím (až do 3 dní po obdrženi balíku) oznamte škodu na lince GLS a objednejte si kurýra pro sepsání protokolu.
   Reklamaci škody, která není při doručení zjevná, je třeba vznést do 3 pracovních dnů po doručení balíku příjemci, jinak nárok na náhradu škody zaniká.
   6. Po sepsání protokolu kontaktujte naše reklamační odděleni: office@pro-mimiadum.cz
   7. Zajistíme kurýra, který odebere od Vás poškozené zboží a my Vám zašleme nové.

   Reklamační řád

  • Jak reklamovat dodané zásilky s poškozením nebo úbytkem obsahu?

   Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Adresát může také postoupit zásilku na reklamaci odesilateli.
   Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

  • Případně se můžete obrátit na naše reklamační oddělení

   e-mail: office@pro-mimiadum.cz

  • Vrácené zboží prosíme posílejte na níže uvedenou adresu

   Elbis sp. z o.o.
   Poste restante
   737 01 Český Těšín 1